حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خرید ویلا شمال

1,200,000,000تومان/نقد و اقساط
ویلا چمستان خرید در شمال

ویلا چمستان خرید در شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 4حمام : 2مترمربع: 220

ویلا

رحیمی

12 ماه پیش

1,200,000,000تومان/نقد و اقساط

خواب: 4حمام : 2مترمربع: 220

ویلا

12 ماه پیش

قیمت خرید ویلا100,000,000تومان/کلید تحویل
خرید ویلا دوبلکس چمستان

خرید ویلا دوبلکس چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 3حمام : 2مترمربع: 200

ویلا

رحیمی

12 ماه پیش

قیمت خرید ویلا100,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3حمام : 2مترمربع: 200

ویلا

12 ماه پیش

قیمت پیش پرداخت45,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا در چمستان

ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

قیمت پیش پرداخت45,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

ویژه
مبلغ پیش پرداخت150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 3حمام : 2مترمربع: 280

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

مبلغ پیش پرداخت150,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3حمام : 2مترمربع: 280

ویلا

1 سال پیش

اجاره ویلا محمودآباد

محمودآباد، استان مازندران، ایران

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

ویلا شمال

1 سال پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

ویژه
مبلغ پیش پرداخت 200,000,000تومان/الباقی اقساط بدون بهره
ویلا قصر شمال چمستان

ویلا قصر شمال چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 4حمام : 5مترمربع: 700

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

مبلغ پیش پرداخت 200,000,000تومان/الباقی اقساط بدون بهره

خواب: 4حمام : 5مترمربع: 700

ویلا

1 سال پیش

ویژه
پیش پرداخت ویلا150,000,000تومان/کلید تحویل
خرید ویلا لوکس محمودآباد کلوده

خرید ویلا لوکس محمودآباد کلوده

كلوده، استان مازندران، ایران

خواب: 3حمام : 2مترمربع: 200

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

پیش پرداخت ویلا150,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3حمام : 2مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

ویژه
قیمت خرید ویلا 490,000,000تومان/نقد و اقساط
ویلا رویان یکتا سرا

ویلا رویان یکتا سرا

استان مازندران، یکتا سرا، ایران

خواب: 3حمام : 3مترمربع: 320

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

قیمت خرید ویلا 490,000,000تومان/نقد و اقساط

خواب: 3حمام : 3مترمربع: 320

ویلا

1 سال پیش

قیمت کل ویلا65,000,000تومان/نقد و اقساط
ویلا ارزان

ویلا ارزان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 150

ویلا

1 سال پیش

قیمت کل ویلا65,000,000تومان/نقد و اقساط

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 150

ویلا

1 سال پیش

ویژه
پیش پرداخت ویلا 100,000,000تومان/الباقی اقساط
ویلا باغ چمستان

ویلا باغ چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 1000

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

پیش پرداخت ویلا 100,000,000تومان/الباقی اقساط

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 1000

ویلا

1 سال پیش

قیمت خرید 300,000,000تومان/نقد و اقساط
ویلا شمال رویان وازیوار

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 220

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

قیمت خرید 300,000,000تومان/نقد و اقساط

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 220

ویلا

1 سال پیش

قیمت خرید 85,000,000تومان40,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا زیر قیمت شمال

ویلا زیر قیمت شمال

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

قیمت خرید 85,000,000تومان40,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

قیمت خرید ویلا 150,000,000تومان50,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا دوبلکس جنگلی چمستان

ویلا دوبلکس جنگلی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 210

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

قیمت خرید ویلا 150,000,000تومان50,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 210

ویلا

1 سال پیش

قیمت خرید ویلا480,000,000تومان/نقد و اقساط
خرید ویلا شمال رویان

خرید ویلا شمال رویان

رویان، استان مازندران، ایران

خواب: 3حمام : 4مترمربع: 300

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

قیمت خرید ویلا480,000,000تومان/نقد و اقساط

خواب: 3حمام : 4مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

پیش پرداخت 75,000,000تومان/کلید تحویل

ویلا چمستان زیر قیمت

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 3حمام : 2مترمربع: 250

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

پیش پرداخت 75,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3حمام : 2مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

ویژه
خرید ویلا360تومان/نقد و اقساط
خرید ویلا نما رومی چمستان

خرید ویلا نما رومی چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 3حمام : 2مترمربع: 286

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

خرید ویلا360تومان/نقد و اقساط

خواب: 3حمام : 2مترمربع: 286

ویلا

1 سال پیش

ویژه
قیمت خرید 570,000,000تومان/نقد و اقساط
خرید ویلا رویان شهرکی

خرید ویلا رویان شهرکی

رویان، استان مازندران، ایران

خواب: 3حمام : 3مترمربع: 320

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

قیمت خرید 570,000,000تومان/نقد و اقساط

خواب: 3حمام : 3مترمربع: 320

ویلا

1 سال پیش

قیمت کل ویلا105,000,000تومان50,000,000تومان/کلید تحویل
خرید ویلا شمال چمستان

خرید ویلا شمال چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

قیمت کل ویلا105,000,000تومان50,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

پیش پرداخت70,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا شمال کلوده محمودآباد

ویلا شمال کلوده محمودآباد

كلوده، استان مازندران، ایران

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 480

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

پیش پرداخت70,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 480

ویلا

1 سال پیش

ویژه
خرید ویلا1,000,000,000تومان/نقد و اقساط
خرید ویلا رویان یکتا سرا

خرید ویلا رویان یکتا سرا

استان مازندران، یکتا سرا، ایران

خواب: 4حمام : 4مترمربع: 400

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

خرید ویلا1,000,000,000تومان/نقد و اقساط

خواب: 4حمام : 4مترمربع: 400

ویلا

1 سال پیش

مبلغ پیش پرداخت 60,000,000تومان/الباقی اقساط
ویلا جنگلی شمال چمستان

ویلا جنگلی شمال چمستان

چمستان، استان مازندران، ایران

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 230

رحیمی

1 سال پیش

مبلغ پیش پرداخت 60,000,000تومان/الباقی اقساط

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 230

1 سال پیش

قیمت پیش پرداخت40,000,000تومان/الباقی اقساط
ویلا آمل به چمستان

ویلا آمل به چمستان

آمل، استان مازندران، ایران

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

قیمت پیش پرداخت40,000,000تومان/الباقی اقساط

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

قیمت خرید 480,000,000تومان200,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا رویان یکتاسرا

ویلا رویان یکتاسرا

استان مازندران، یکتا سرا، ایران

خواب: 3حمام : 3مترمربع: 310

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

قیمت خرید 480,000,000تومان200,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 3حمام : 3مترمربع: 310

ویلا

1 سال پیش

قیمت خرید ویلا105,000,000تومان35,000,000تومان/کلید تحویل
ویلا جنگلی آمل

ویلا جنگلی آمل

سائیج محله، استان مازندران، ایران

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

رحیمی

1 سال پیش

قیمت خرید ویلا105,000,000تومان35,000,000تومان/کلید تحویل

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

CLOSE
CLOSE